logo

 

 

 

 

Anders piano

 

Anders Lindstrand, Auktoriserad Pianotekniker, medlem i SPTF, Sveriges Pianostämmare och -teknikerförening

 

 

Skötselråd

 

Några enkla råd om hur du sköter ditt piano eller din flygel

 

Oavsett vilken kategori Du själv som ägare till ett piano eller en flygel tillhör, finns det några enkla grundläggande regler att tänka på. Dessa råd är sammanställda av SPTF - Svenska pianostämmare och -teknikerföreningen.

 

Klimat/miljö
Ett piano eller en flygel är i huvudsak byggt av levande material och trivs bäst i ett stabilt inomhusklimat med jämn temperatur och luftfuktighet. Vårt skandinaviska klimat är mycket varierande. Regn och fuktighet på hösten, ofta med en abrupt övergång till vinter och minusgrader, då luften i våra centralvärmda hus blir extremt torr. Pianots placering i miljön spelar därför en stor roll både beträffande stämhållning och mekanikens funktion. Luftfuktigheten bör, om det är möjligt, ligga mellan 40-60% relativ luftfuktighet. Olämpliga placeringar är framför fönster och värmeelement, där instrumentet ju kan utsättas för starka temperaturväxlingar, eller i lokaler med extremt varierande klimat. Har pianot stått en längre tid i ett svalare rum eller förråd bör man om möjligt försöka att gradvis "vänja" in instrumentet till en högre temperatur.

 

Stämning
Oavsett hur ofta du spelar eller vilken kvalitet instrumentet har, bör det stämmas minst en gång per år. Vid längre intervaller sjunker tonhöjden och när instrumentet dras upp och stäms blir stämhållningen sämre än normalt. Det måste därför ofta stämmas flera gånger.

 

Mekanik
En regelbunden översyn av mekanik och andra tekniska funktioner är viktig, eftersom dessa påverkas av klimatförändringar och slitage. När mekanikdelar är slitna och har hamnat i fel lägen försämras både tonen och anslaget. En fel inställd mekanik slits dessutom onormalt snabbt, och går förfallet för långt kan det bli svårt, och därmed dyrt, att åtgärda. Dessutom är det inte säkert att det alls går att helt återställa instrumentets ursprungliga kapacitet.

 

Rengöring
Rengör gärna tangenterna med en lätt fuktad trasa, eventuellt med mycket mild tvållösning. Tvätta ett par tangenter åt gången och torka dem genast torra. All inre rengöring, t ex dammsugning bör ombesörjas av fackman.

 

Sammanfattning
- Placera instrumentet där det utsätts för så små temperatur- och luftfuktighetsförändringar som möjligt.
- Undvik drag och temperaturväxlingar, till exempel från fönster, värmeelement, öppen spis etc.
- Undvik också direkt solljus, som skadar ytbehandlingen och bleker fanér.
- Undvik vatten eller andra vätskor i instrumentets omedelbara närhet. En utspilld blomvas är förödande för mekanik och strängar.

 

Låt instrumentet få minst sin årliga stämning så får du samtidigt en översyn av mekanikens kondition och hjälp med att ta bort damm och dylikt i pianot.

 

 

 

 

 

 

 

Stämning

Piano eller flygel kostnad 1.900 kr

 

Renovering

Renovering och justeringsuppdrag utföres på verkstad eller hos kund. Debitering per timme, enl. överenskommelse

 

Reseersättning

tillkommer med 80 kr per mil

 

 

Priser angivna inkl moms

 

 

 

 

diplom

© 2022 Muggebo Piano & Specialsnickeri